прва страна мапа на сајтот english

 
За ЦДХВ

Закони

Прописи

Одлуки

Хартии од вредност

Пребарување

Статистика

Документи и обрасци

Друштва со посебни обврски

Членки

Корисни информации

Adobe Reader

ЧЛЕНКИ


 
1. Еурохаус АД Скопје
+389(2)3217095; Факс :+389(2)3217035
ул.Даме Груев бр.5, зграда 1, влез 2,мезанин, 1000 Скопје

info@eurohaus.com.mk
www.eurohaus.com.mk
 
2. Илирика Инвестментс АД Скопје
+389(2)3296853; Факс:+389(2)3213785;
ул."Даме Груев" бр.16
ДТЦ Палома Бјанка мезанин локал 1, 1000 Скопје

info@ilirika.com.mk
www.ilirika.com
 
3. Инвестброкер АД Скопје
+389(2)3110280;+389(2)3110290;+389(2)
3103-293;+389(2)3103-294;+389(2)3103-295;
Факс:+38923103-291;+38923103-291;
Ул."Истарска" бр.33, 1000 Скопје
investbrоker@investbrоker.com.mk
www.investbroker.com.mk
 
4. ИНОВО БРОКЕР АД Скопје
+389(2)3120941; Факс :+389(2)3110950;
Бул.Теодосиј Гологанов бр.60/1-4, 1000 Скопје

office@innovobroker.com
www.innovobroker.com
 
5. Комерцијална банка АД Скопје- Дирекција за вршење на услуги со хартии од вредност
+389(2)3247440;+389(2)3247432;+389(2)3247433;+389(2)3247434;+389(2)3247435;
+389(2)3247436;+389(2)3168324;+389(2)3168326;+389(2)3168325;+389(2)3168323;
Факс:+389(2)3111037;+389(2)3213225
ул. Орце Николов бр. 3, 1000 Скопје

kbbroker@kb.com.mk
www.kb.com.mk
 
6. НЛБ Тутунска банка АД Скопје - служба за услуги со хартии од вредност
+389(2)5100352;+389(2)5100354; +389(2)5100387; Факс:+389(2)3296219
Водњанска бр. 1, 1000 Скопје

broker@tb.com.mk
www.nlbtb.com.mk
 
7. Фершпед брокер АД Скопје
+389(2)3219333;+389(2)3219310;+389(2)3219309; Факс:+389(2)3219477;
ул. Македонија бр.11a Скопје

broker@fersped.com.mk
www.fersped.com.mk
 
8. Поштел Брокер АД Скопје
+389(2)3224300;+389(2)3103210;+389(2)3103211;+389(2)3103200
Факс :+389(2)3224300;+389(2)3103219;
ул. 27 Март бб, (Мал ринг), до х.Јадран, 1000 Скопје

broker@postbank.com.mk
 
9. Стопанска банка АД Скопје
+389(2)3295405;+389(2)3295406;+389(2)3295407 ; Факс:+389(2)3295551;
бул.11 Октомври бр.7
broker@stb.com.mk
www.stb.com.mk
 
10. ТТК банка АД Скопје - оддел за работа со хартии од вредност
+389(2)3216530
Факс:+389(2)3216530
Ул. "Народен фронт" бр.19а - Скопје

ttkbroker@ttk.com.mk
www.ttk.com.mk

 


ЦДХВ АД Скопје е член на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.


ЦДХВ АД Скопје е член на Асоцијацијата на Национални нумерички агенции ANNA www.anna-web.com и на Федерацијата на Евроазиски берзи FEAS www.feas.org.


ЦДХВ A.Д. Скопје е објавен на листата од 122 депозитари од 94 земји на страната на Асоцијација на глобални покровители www.theagc.com.


 

 

 


Авторски права © 2008 ЦДХВ