прва страна мапа на сајтот english

 
За ЦДХВ

Закони

Прописи

Одлуки

Хартии од вредност

Пребарување

Статистика

Документи и обрасци

Друштва со посебни обврски

Членки

Корисни информации

Adobe Reader

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРАЊЕ НА СМЕТКА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  


 

* Доколку подносителот не ја поднесува документацијата лично (пошта, полномошник) согласно Законот за спречување на перење на пари, а за целите на идентификација, неопходно е да се  достави копија од лична карта заверена на нотар на која треба да означи дека "копијата не може да се користи за друга цел освен за отварање на сметка во ЦДХВ"

 


ЦДХВ АД Скопје е член на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.


ЦДХВ АД Скопје е член на Асоцијацијата на Национални нумерички агенции ANNA www.anna-web.com и на Федерацијата на Евроазиски берзи FEAS www.feas.org.


ЦДХВ A.Д. Скопје е објавен на листата од 122 депозитари од 94 земји на страната на Асоцијација на глобални покровители www.theagc.com.


 

 

 


Авторски права © 2008 ЦДХВ