прва страна мапа на сајтот english

 
За ЦДХВ

Закони

Прописи

Одлуки

Хартии од вредност

Пребарување

Статистика

Документи и обрасци

Друштва со посебни обврски

Членки

Корисни информации

Adobe Reader

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ


Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје е состевен од 8 членови.

1.    Антигона Буклеска Младеновиќ, Претседател на Одбор на директори и неизвршен член

2.    Елена Јакимовска Петровска, извршен член

3.    Коста Костовски, неизвршен член

4.    Драги Тасевски, неизвршен член

5.    Александар Николов, неизвршен член

6.    Павле Гацов, независен неизвршен член

7.    Ванчо Узунов, независен неизвршен член

8.    Проф. Д-р Сашо Ќосев, независен неизвршен член

 

 


ЦДХВ АД Скопје е член на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.


ЦДХВ АД Скопје е член на Асоцијацијата на Национални нумерички агенции ANNA www.anna-web.com и на Федерацијата на Евроазиски берзи FEAS www.feas.org.


ЦДХВ A.Д. Скопје е објавен на листата од 122 депозитари од 94 земји на страната на Асоцијација на глобални покровители www.theagc.com.


 

 

 


Авторски права © 2008 ЦДХВ