прва страна мапа на сајтот english

 
За ЦДХВ

Закони

Прописи

Одлуки

Хартии од вредност

Пребарување

Статистика

Документи и обрасци

Друштва со посебни обврски

Членки

Корисни информации

Adobe Reader

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ


Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје е состевен од 10 членови.

 

1.      АНТИГОНА БУКЛЕСКА МЛАДЕНОВИЌ, Претседател на Одборот на директори и   неизвршен член

2.      ДРАГИ ТАСЕВСКИ , неизвршен член

3.      ПАВЛЕ ГАЦОВ , независен и неизвршен член

4.      ЃОРЃИ ПАЛЕВСКИ , неизвршен член

5.      КАТЕРИНА ИЛИЌ НОНКУЛОВСКА , неизвршен член

6.      МЛАДЕН ДАМЕВ, неизвршен член

7.      АЛЕКСО ДОНЕВСКИ, независен и неизвршен член

8.      ВАНЧО УЗУНОВ, независен и неизвршен член

9.      ЕЛЕНА ЈАКИМОВСКА ПЕТРОВСКА, извршен член

10.      КИРИЛ МИТРОВСКИ, неизвршен член

11.    КИРИЛ ЈОВАНОВСКИ , независен и неизвршен член

 


ЦДХВ АД Скопје е член на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.


ЦДХВ АД Скопје е член на Асоцијацијата на Национални нумерички агенции ANNA www.anna-web.com и на Федерацијата на Евроазиски берзи FEAS www.feas.org.


ЦДХВ A.Д. Скопје е објавен на листата од 122 депозитари од 94 земји на страната на Асоцијација на глобални покровители www.theagc.com.


 

 

 


Авторски права © 2008 ЦДХВ