Новости Архива

Известување за прием на Еуростандард банка АД Скопје во членство на ЦДХВ АД Скопје На 08.02.2016 година Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје донесе Одлука за прием на Еуростандард банка АД Скопје во

Постапувајќи по Решението на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за трајно одземање на дозволата за работа со хартии од вредност бр. УП1 08-5 од 25.01.2016г. на членката Поштел бр

Доставување акционерски книги -  Ги известуваме издавачите на хартии од вредност евидентирани во базата на податоци на Депозитарот дека во наредните денови, почнувајќи од 25.01.2016 година, Деп