Новости Архива

Во врска со Соопштението на Министерството за труд и социјална политика и Одлуката на Владата на Република Македонија за прогласување на 02.12.2015 година (среда), за неработен ден на граѓаните на Реп

Објава за набавка – ЦДХВ АД Скопје Функционална надградба -Фаза 1: Дефинирање на стратегија и  поддршка за набавки Објавата за набавка (преведена на македонски јазик) можете да ја преземет

На 11.11.2015г. во Депозитарот успешно беше завршена постапката за преземање на Пелистерка АД Скопје. Во постапката на преземањепонудата за откуп на акциите ја прифатија 42 акционери со вкупно 10975 о