Новости Архива

Доставување акционерски книги -  Ги известуваме издавачите на хартии од вредност евидентирани во базата на податоци на Депозитарот дека во наредните денови Депозитарот ќе врши доставување на ак

Ве известуваме дека на ден 31.12.2014 година (среда) Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје ќе работи со клиенти до 12:30 часот. Ви ги честитаме претстојните празници и Ви посакуваме с

Согласно Соопштението на Министерството за труд и социјална политика и согласно донесениот заклучок на Владата на Република Македонија за одработување на неработниот ден 03.12.2014 година (среда) на 1